Schoolreglement en infobrochure

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat jullie akkoord gaan met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden aan de ouders voorgelegd, die moeten zich opnieuw akkoord verklaren met het gewijzigde schoolreglement.

Hieronder kan u de recentste versie van het schoolreglement downloaden.

In de infobundel onderwijsregelgeving vindt u een begrijpelijke samenvatting van de meest gebruikte termen in het onderwijs en kan meer informatie gevonden worden over het inschrijven van leerlingen, regels in verband met afwezigheden van leerlingen, ...