Wat bij ziekte, afwezigheid of medicatie ?

Indien uw kind afwezig is op school wegens ziekte heft u 2 mogelijkheden om dit te staven : 

  • afwezigheid wegens ziekte voor een periode van minder dan 3 dagen
  • afwezigheid wegens ziekte voor een periode langer dan 3 dagen
    • bezorg een attest van de geneesheer aan de klasleraar of in het secretariaat

Voor het toedienen van medicatie op school dient volgend document worden ingevuld : download dit hier.